Donate
אירועים אחרונים
   8/6/2016      מסיבת סיום השנה   מסיבת סיום השנה נערכה בבית משפ' הרב יהודה לוי והיתה מהנה מאוד. צלינו יחד בשר והמבורגרים "על האש", וה. . .
   5/6/2016      סיום תכנית אתנחתא   הסיום נערך במוצא"ש האחרון, המסיים תכנית לימוד שבועי שכללה 26 שבועות בהן נפגשנו בכל מוצא"ש, למדנו יח. . .
   20/4/2016      טיול חול המועד   נערות עורה הקיצה יצאו לטיול חוויתי ומאחד בחוה"מ פסח. . . .
ילדים מדברים.  פשוט אומרים את זה
בעורה הקיצה נתנו לי את האפשרות
לבוא לארץ ישראל ועזרו לי בשכר הלימודים
ג'ואי אבידן, ניו-יורק, ישיבת נתיב אריה
בעורה הקיצה עזרו לי להסתגל לארץ ישראל ולהפוך את הארץ לבית החדש שלי
חנה גרוס, ניו-יורק,מכון מעיין
תודות לעורה הקיצה אני באמת יכול לראות את עצמי עובר לגור בארץ ישראל בשנים הקרובות
בנימין רוזמרינה, מנהטן,חי ישראל
Close it