donate
אודות עמותת עורה הקיצה

עורה הקיצה נוסדה בשנת 2006 במטרה לתת העשרה יהודית לנערים ונערות במוסדות בארץ וכן לעודד עליה.
מחברי הועד:
הרב אליהו מינץ, ליקווד
הרב משה אהרון כהן, ירושלים
רו"ח מר משה לבון, לוד
בית עורה נפתח בשנת תשע"א עקב הצורך במקום מסודר עבור הנערים. בית עורה ממוקם ברח' מיצרי טיראן 18,גבעת המבתר, ירושלים.
עורה הקיצה היא עמותה רשומה, מספר ח.פ. 580466852