donate
האתגר

כיום, אתגרים רבים מוצבים בפניהם של בני הנוער. חוץ מהקושי בהסתגלות לארץ חדשה ובלי המשפחה, עליהם להתמודד עם לחץ חברתי, קשיים אקדמיים ולחץ כספי, כל הנ"ל יכולים להשפיע על התפתחות בריאה. נערים רבים אינם מרגישים גאווה יהודית וקשר אמיתי לארץ ישראל. חוסר הרגשה זו יכולה להשפיע על סיכון גבוה בנישואי תערובת. חסר להם דוגמאות אישיות חיוביות, ואת התמיכה לנווט בעולמם המורכב. המיומנויות החברתיות שלהם לקוי, הם מרגישים נכשלים ויכול להיות לזה השפעה לטווח הרחוק.

 

הגישה שלנו

כשאנו מאמצים נער, אנו איתו בכל שלב בדרך, מתיחסים אליו כמו בית רחוק מהבית. לעורה הקיצה יש רשת מוצקה של דוגמאות אישיות חיוביות, אשר מספקות הדרכה ויעוץ לכל נער ונערה הזקוקים לכך. התכניות שלנו, התפורות אישית לנערים ונערות אלו, הם לומדים להעריך את זהותם היהודית ואת המסורת, ולחזק את האהבה לארץ ישראל, והרצון להשתקם בה.

 

השפעה שלנו

הסיוע שלנו לנערים במצבם הספציפי, עוזר לנערים להתגבר על הקשיים האישיים, לפתח זהות יהודית מוצקה ואהבה לארץ ישראל.