donate
מטרת העמותה

מטרתינו היא לאפשר ולסייע לנערים/ות לקבל העשרה דתית במוסדות בארץ. הנערים לומדים בארץ שנה או שנתיים ובכך מחזקים את זהותם היהודית ואהבת הארץ. מטרתינו היא להביא אותם לרצות לגור כאן ולהתחבר למסורתם. הנערים המגיעים לארץ זקוקים לסיוע במציאת המקום הנכון ללימודים, הדרכה והכוונה בהשתלבות בארץ. סיוע בסידור ניירת במשרדים, התאקלמות וסיוע כספי.

 

אנו מעודדים את הנערים/ות להכיר את הארץ, לפעמים מסייעים במימון הכרטיס טיסה, והתאמת המוסד הלימודי. אנו גם משמשים כמשפחה אומנת, ע"י פתיחת בית עורה, יש לנערים/ות בית הרחק מו הבית. יש לנו תוכנית של חונכים מתנדבים שלומדים עם הנערים ומשמשים להם כמדריכים בכל תחום, נפשי ולימודי. מטרתינו היא שנערים אלו יעמיקו את התודעה וגאוה לעם היהודי ויגרום להם לקבוע את מגוריהם בארץ לאחר נישואיהם.