donate
פעילויות עורה הקיצה

עורה הקיצה מסייעת לתלמידים בני נוער המגיעים מארה"ב, ומחפשים בתי ספר בישראל שיספקו להם חוויה יהודית מסורתית. עבור תלמידי חוץ אלו המגיעים לארץ ללמוד, המרחק מן הבית מהווה אתגר. הם נמצאים כאן ללא בני משפחותיהם, ועליהם להתמודד עם המנטליות הישראלית, אליה הם לא רגילים. אנו נמצאים כאן עבורם כדי שירגישו הכי בנוח שאפשר, על מנת שיוכלו לפרוח ולגדול לבוגרים בריאים ויציבים בנפשם.

 

עבור צורך נחוץ זה עורה הקיצה, מממנת מאז 2006 תכניות העשרה חינוכיות, מרחיבות אופקים, אשר ממלאות את שעות הפנאי של נוער זה בתוכן חיובי. מטרתינו אינה רק לטפח בוגרים מאוזנים ופרודקטיביים ע"י הדרכה אישית , והקצאת משאבים חינוכיים המותאמים ספציפית לצרכיהם, כי אם בעיקר להעמיק את החיבור והאהבה שלהם לעם ישראל ולארץ ישראל, ולהשריש בהם את התודעה והגאוה על היותם בנים לעם היהודי, דבר הגורם להם לקבוע את מגוריהם בארץ הקודש לאחר נישואיהם.

 

הקשר היהודי
עורה הקיצה שואפת להטעים את תלמידי חוץ לארץ הלומדים כאן בטעם האמיתי של חיי היום יום בארץ , ע"י קישורם וחיבורם עם משפחות ישראליות מקומיות. בגלל האחוז הגבוה של נישואי התערובת בארה"ב, ישנה חשיבות מכרעת שתלמידים אלו יפתחו אהבת ישראל וגאוה בזהותם היהודית.

עורה הקיצה משבצת אותם בבתי ספר מתאימים, וגם עוזרת להם בתשלום שכר הלימוד. דבר זה מוודא שהמעבר למוסד הלימודים יהיה חלק עד כמה שאפשר מכל הבחינות.עוד >>
אהבת הארץ
עורה הקיצה מעודדת נערים/ות לבוא לשנת לימוד בישראל וממנת עבורם את כרטיס הטיסה.הלימודים הפרונטליים הינם רק פן אחד של ייחודיות הלימודים בארץ ישראל. תכנית ההעשרה השנתית של עורה הקיצה הכוללת טיולים וסיורים למקומות שונים בארץ ובכך מחזקים את תחושת השייכות שלהם ליהדות. ע"י החדרת והדגשת עובדת היותם חוליה בשרשרת הדורות היהודית, אנו מגדילים את הסיכויים שתלמידינו יטעו את שרשיהם בארץ לתמיד.עוד >>
העשרה וגאוה יהודית
באמצעות מעורבותם בעורה הקיצה, התלמידים המודרכים על ידנו מפתחים גאוה יהודית המשליכה על כל אורחות חייהם. בנוסף לשירותי תמיכה אחרים, התלמידים מקבלים מדריכים מיומנים, אשר משמשים כאח/ות גדולים, כתף להישען עליה, אפשרות להתייעץ ולקבל תמיכה רגשית, המדריכים מגיעים לתוכנית הלימוד השבועית ומשתתפים כמובן בכל המפגשים והחגיגות הנערכות בחגים.עוד >>