donate
משפחה הרחק מן הבית
  • עורה הקיצה מלווה את התלמידים על כל צעד ושעל לאורך הדרך, אנו משמשים כמשפחה אומנת לחניכינו, בנוסף להיותנו מקור של תמיכה לבעיות טכניות במהלך השנה, התלמידים מגיעים לבית עורה כדי לפגוש חברים ולצאת קצת מן השגרה והלחץ הלימודי .
  • בית עורה – בכל שעה בה תגיעו לבית עורה, תמצאו מספר תלמידים במקום, זהו בית מרווח, המשמש כבית הרחק מן הבית לכל התלמידים הלומדים בישראל, הם יכולים לבוא בכל זמן שמתחשק להם לאכול אוכל ביתי, מיטה נוחה לישון, או סתם אוזן קשבת.
  • סיוע כספי/ מלגות חדשיות – בנוסף לתשלום שכר הלימוד, ישנם תלמידים אשר אין להם דמי כיס זמינים. יציאה לעבודה בשעותיהם הפנויות כדי לממן את צרכיהם האישיים, הינה נטל כבד על תלמיד חוץ לארץ אשר אינו בקי בשפה ובמנטליות המקומית. ע"י נתינת קיצבה חדשית לדמי כיס, עורה הקיצה מורידה את הלחץ הפיננסי מעל כתפי התלמידים. הם מגיעים לבית עורה כדי לקבל את הקיצבה החדשית ובהזדמנות זו הם פוגשים את חבריהם ומתעדכנים בחדשות באוירה רגועה ונעימה.
  • הפניה לטיפול – תלמיד הנתקל בבעיה וצריך הכוונה, הכתובת לפניו! הוא פונה לעורה הקיצה, ואנו מכוונים אותו אל המטפל הנכון והמתאים ביותר לכל צורך ועניין, ואנו מלווים אותם לאורך התהליך, ומוודאים שהם מקבלים את הטיפול הטוב ביותר.
  • • סיוע רפואי – אם יש לתלמיד בעיה רפואית, או במקרה חירום, עורה הקיצה תדאג לו כבן משפחה מדרגה ראשונה, ותעזור לו להגיע לטיפול הנכון במהירות המקסימלית.